LIHAM: Pinagtatawanan ng mga Republikano si Paul Pelosi

 Ang Tagapagsalita ng Kapulungan na si Nancy Pelosi, D-Calif., at ang kanyang asawang si Paul Pelosi, ay dumating sa Estado ... Ang Tagapagsalita ng Kapulungan na si Nancy Pelosi, D-Calif., at ang kanyang asawang si Paul Pelosi, ay dumating sa Departamento ng Estado para sa Hapunan ng Kennedy Center Honors State Department, noong Disyembre 7, 2019, sa Washington. (AP Photo/Kevin Wolf)

Noong kabataan ko, dumalo ako sa isang summer camp na may iba't ibang inspirational na kasabihan sa mga poster sa dining hall. Ang tanging naalala ko pagkatapos ng 50 taon ay, 'Masasabi mo ang pagkatao ng isang tao sa pamamagitan ng kung ano ang kanilang tinatawanan.'

Habang nalaman natin ang nakatatakot na pagsubok na dinanas ni Paul Pelosi, ang kahulugan ng mga salitang iyon ay naging mas malinaw, mas makabuluhan at mas nakakabahala sa kanilang kaugnayan. Mayroong ilang mga mamamayan ng ating bansa na marahil ay nararamdaman na sila ay 'mabubuting tao' ngunit handang tumawa sa malupit na pag-atake ng isang matandang ginoo at maliitin ang kahalagahan nito sa demokratikong proseso sa ating bansa. Ang parehong mga taong ito ay handang hayaan ang kanilang mga sarili na pamunuan ng mga taong ang mga moral na kumpas ay nakompromiso ng mga kasinungalingan, ekstremismo at mga mithiin na malayo sa mga prinsipyo ng demokrasya.Ang ating demokratikong anyo ng gobyerno at ang ating sistema ng hustisya ay pinagbabantaan. Pinoprotektahan tayo ng mga institusyong ito mula sa paniniil ng ating mga pinuno at kawalan ng batas ng mga kapwa mamamayan. Pinagtatawanan natin ang ating panganib at kailangang tanungin ang moral na katangian ng mga gumagawa nito.