Narito kung bakit pinalitan ng simbahan ng Mormon ang sikat na koro nito

Gumaganap ang Mormon Tabernacle Choir sa pambungad na sesyon ng dalawang-araw na kumperensya ng simbahang Mormon sa Salt Lake City noong 2016. (AP Photo / Rick Bowmer, File)Gumaganap ang Mormon Tabernacle Choir sa pambungad na sesyon ng dalawang-araw na kumperensya ng simbahang Mormon sa Salt Lake City noong 2016. (AP Photo / Rick Bowmer, File) Ang Mormon Tabernacle Choir ay gumanap sa loob ng dalawang beses na taunang kumperensya ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, sa Salt Lake City noong Marso 2018. (AP Photo / Rick Bowmer, File)

Ang tanyag na Mormon Tabernacle Choir ay pinalitan ng pangalan noong Biyernes upang ihulog ang salitang Mormon sa isang hakbang na sumusunod sa mga patnubay na inilabas mas maaga sa taong ito ng pangulo ng simbahan na tumatawag sa mga tao upang ihinto ang paggamit ng mga pamalit para sa buong pangalan ng relihiyon: Ang Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.

Ang pangkat ng pagkanta ay ngayon ay Tabernacle Choir sa Temple Square.Narito ang isang pagtingin sa kung ano ang nagtulak sa pagpapalit ng pangalan:Bakit pinalitan ng pangalan ang koro?

Sinabi ng Pangulo ng Simbahan na si Russell M. Nelson noong Agosto na nais niyang ihinto ng mga tao ang paggamit ng salitang Mormon o ang acronym na LDS sa halip na ang buong pangalan ng relihiyon.Si Nelson sa isang pahayag noong panahong iyon ay nagsabing ang Panginoon ay naintindi sa aking isipan ang kahalagahan ng pangalan na isiniwalat niya para sa kanyang simbahan.

Ang mga pangulo ng pananampalataya ay itinuturing na mga propeta na namumuno sa simbahan sa pamamagitan ng mga paghahayag mula sa Diyos.

Ang buong pangalan ng simbahan ay ibinigay sa pamamagitan ng paghahayag mula sa Diyos kay founder Joseph Smith noong 1838, ayon sa mga paniniwala ng pananampalataya.Gaano kahalaga ang pagbabago?

Napaka. Si Nelson ay hindi ang unang pinuno na tumawag sa mga tao na gamitin ang buong pangalan, kaya marami ang nagtaka pagkatapos ng kanyang anunsyo kung susundin ng simbahan ang mga makabuluhang hakbang upang maipakita ang pangako nito sa pagbabago.

zodiac sign para sa Setyembre 20

Ang pagpapalit ng pangalan ng koro ay naglalagay ng ngipin sa anunsyo, sinabi ni Patrick Mason, propesor ng relihiyon at pinuno ng mga pag-aaral ng Mormon sa Claremont Grgraduate University sa California. Lumilitaw na ito ang magiging una sa isang serye ng mga pagbabago na ginagawa ng simbahan upang sumunod sa mga kagustuhan ni Pangulong Nelson.

Ano ang nasa likod ng bagong pangalan ng grupong kumakanta ng ebanghelyo?

Tumango ito sa tahanan ng koro para sa huling 150 taon, ang ika-19 na siglo na nakatayo sa bubong ng Tabernacle sa bakuran ng simbahan na kilala bilang Temple Square sa bayan ng Salt Lake City. Mayroon itong silid para sa 3,000 katao at ginagamit para sa pagtatanghal ng koro pati na rin ang mga pagtitipon ng pamayanan at relihiyon. Nag-host ito ng dalawang beses na taunang kumperensya ng simbahan hanggang 2000.

Ano ang pakiramdam ng mga miyembro ng simbahan tungkol sa anunsyo ni Nelson?

Halo-halo na ang reaksyon.

Sinabi ni Mason na habang ang mga miyembro ng simbahan ay pinahahalagahan at nauunawaan ang kahalagahan ng buong pangalan, komportable sila sa pangkalahatang ginamit na mga termino ng Mormon at LDS.

Hindi praktikal na gamitin ang buong pangalan ng simbahan sa lahat ng oras, aniya.

Ang paggamit ng buong pangalan sa lahat ng oras ay magiging mahirap para sa mga miyembro ng simbahan at iba pa nang bahagyang dahil mahirap makuha ang mga tao na baguhin ang paraan ng pag-uusap, sinabi ni Mason.

Kinilala ni Nelson ang hamon na kinakaharap ng simbahan sa pag-aalis ng tradisyon na higit sa 100 taon sa isang paglalakbay sa Canada kasunod ng kanyang anunsyo noong Agosto. Gayunpaman, sinabi niya, ang pangalan ng pananampalataya ay hindi maaaring sabihan. Sinabi niya na ang mga miyembro ng simbahan ay kailangang gumamit ng wastong pangalan kung nais nilang gamitin ito ng mga taga-labas.

Hindi ba karaniwang ginagamit ng simbahan ang salitang 'Mormon'?

Oo Ang pananampalatayang nakabase sa Utah, na binibilang ang 16 milyong mga miyembro sa buong mundo, kamakailan ay gumawa ng isang dokumentaryo tungkol sa mga tagasunod nito na pinamagatang Meet the Mormons at gumagamit ng Mormon at LDS sa mga opisyal na website at materyales na opisyal ng simbahan. Inaasahang mababago sila sa mga darating na buwan.

Nagpagana rin ang simbahan ng isang serye ng mga ad na Mormon ako sa TV at mga billboard simula sa 2010, na naglalayong alisin ang mga stereotype tungkol sa Mormons sa pamamagitan ng pagsabi ng mga kwento ng mga indibidwal na miyembro.

Ang terminong Mormon ay nagmula sa pirma ng banal na kasulatan ng simbahan, ang Aklat ni Mormon, na pinaniniwalaan ng mga tagasunod na batay sa pagtatala ng rekord ng isang sinaunang propeta na nagngangalang Mormon.

Anong susunod?

Sinabi ni Mason na inaasahan niya ang simbahan na mag-anunsyo ng maraming mga pagbabago sa pangalan ngayong katapusan ng linggo, kung saan ang Mormons ay magtitipon upang makinig ng patnubay sa espiritu at mga balita sa simbahan sa loob ng dalawang beses na taunang kumperensya sa Salt Lake City.

Manatili, sinabi ni Mason. … Ang katotohanan na darating ito isang araw bago (magsimula ang kumperensya) ay nagpapahiwatig na maaari nating marinig ang higit pa sa katapusan ng linggo.