Ang mga emerhensiya sa ngipin ay pinakamahusay na maiiwasan lahat

Si Dr. Tyree Davis, direktor ng ngipin ng Eastern Family Medical and Dental Center, na bahagi ng Nevada Health Centers, ay nakangiti sa isang panayam noong Abril 2015. (Linda J. Simpson / Espesyal na Tignan)Si Dr. Tyree Davis, direktor ng ngipin ng Eastern Family Medical and Dental Center, na bahagi ng Nevada Health Centers, ay nakangiti sa isang panayam noong Abril 2015. (Linda J. Simpson / Espesyal na Tignan) Si Dr. Tyree Davis, direktor ng ngipin ng Eastern Family Medical and Dental Center, na bahagi ng Nevada Health Centers, ay nakatayo sa sign ng health center noong Abril 2015. (Linda J. Simpson / Special to View)

Kapag ang isang sensitibong ngipin ay sumabog sa buong sakit na hininga sa kalagitnaan ng gabi, saan ka pupunta para sa kaluwagan? Ang oras upang tanungin ang katanungang iyon ay bago ka makaranas ng isang emergency sa ngipin.

Tinantya ng tagapagsalita ng University Medical Center na humigit-kumulang 700 na mga kaso na nauugnay sa ngipin ang pumupuno sa emergency room na pinamamahalaan ng Clark County bawat taon ng mga reklamo ng sakit ng ngipin o sakit sa ngipin.Ang kagawaran ng emerhensiya (ospital) ay isang mahinang mapagkukunan ng paggamot sa ngipin maliban kung ang mga sintomas ay nagbabanta sa buhay, sinabi ng lokal na oral maxillofacial surgeon na si Ted Twesme sa isang kamakailang panayam sa email.Ang mga sintomas na nagbabanta sa buhay, tulad ng isang nakompromiso na daanan ng hangin na sanhi ng matinding pamamaga o isang biglaang pagtaas ng temperatura, na maaaring magpahiwatig ng isang sistematikong impeksyon, ay nangangailangan ng agarang pagtatasa sa kagawaran ng emerhensya, sinabi ni Twesme.

Ang pinakamahusay na mapagkukunan ng pangangalaga sa pang-emergency na ngipin para sa matinding sakit ay ang iyong regular na dentista, na maaaring masuri ang iyong mga sintomas at magbigay ng naaangkop na paggamot sa ngipin, sinabi ng siruhano sa bibig na may higit sa 35 taong karanasan.1135 bilang ng anghel

Bukod sa pagkawala ng kakayahang ngumunguya nang walang sakit, ang mahinang kalusugan sa bibig ay maaaring magkaroon ng malalim na kahihinatnan. Ang kasalukuyang pananaliksik ay patuloy na nagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng periodontal (gum) disease at karamdaman kabilang ang sakit sa puso, stroke, Alzheimer's disease at diabetes.

Kaya bakit maraming mga tao ang nakakakita lamang ng isang dentista kapag sila ay nasa sakit?

Ang takot, pagpapaliban at kawalan ng mapagkukunang pampinansyal ay humahantong sa listahan ng mga kadahilanan. Maraming tao ang gumagamit ng dahilan ng hindi pagkakaroon ng seguro sa ngipin bilang pangunahing dahilan para hindi pumunta sa isang dentista.Ang mga allowance para sa benepisyo ng seguro sa ngipin ay hindi nagbago nang malaki mula pa noong pagsisimula noong 1970s. Ang mga patakaran ay maaaring magsama ng isang buwanang premium, decuctible, co-payment at pagbubukod para sa mga dati nang kondisyon na may taunang limitasyon sa allowance na benepisyo na $ 1,000 hanggang $ 1,200. Nakasalalay sa patakaran, ang bilang ng mga nagbibigay ng ngipin ay maaaring limitado, na may porsyento lamang ng aktwal na gastos sa paggamot na binayaran ng seguro.

Mayroong ilang mga pagpipilian sa paggamot sa ngipin na mas mura ang magagamit sa Las Vegas.

Ang pamumuhunan sa kalusugan sa bibig ay madalas na tumatagal sa likod ng paggastos ng pera sa iba pang mga bagay, sinabi ni Rick Thiriot, associate professor sa tirahan ng Clinical Science at co-associate dean para sa Clinical Services sa UNLV's School of Dental Medicine.

Ang UNLV na paaralan ng ngipin ay nagbibigay ng $ 3.8 milyon sa mga libreng serbisyo bawat taon sa mga kulang na bata, mga beterano na kumikita ng mas mababa sa $ 25,000 taun-taon na walang seguro at mga walang tinedyer na matatanda at matatanda. Para sa pangkalahatang publiko, nag-aalok ang paaralan ng mga diskwentong serbisyo na isinagawa ng mga mag-aaral at pinangangasiwaan ng mga guro sa panahon ng taon ng pag-aaral.

Ang programa sa kalinisan sa ngipin sa College of Southern Nevada ay nag-aalok ng mga diskwentong bayarin sa isang saklaw ng mga serbisyong pang-iwas na isinagawa ng mga mag-aaral at pinangangasiwaan ng mga guro. Ang mga pasyente ay isinasaalang-alang para sa kanilang pagiging angkop bilang mga kaso ng pagtuturo, na nagsasangkot ng maraming tatlo hanggang apat na oras na tipanan. Ang lahat ng mga pasyente ay kinakailangang makita ng kanilang sariling dentista taun-taon. Ang CSN ay mayroon ding kasanayan sa faculty ng ngipin na tauhan ng mga lisensyadong mga dentista.

Ang hindi pangkalakal na Huntridge Teen Clinic ay nag-aalok ng paunang X-ray, paglilinis ng ngipin, mga sealant at edukasyong pangkalusugang pangkalusugan sa mga walang insurance, kulang sa serbisyo at nasa peligro na mga kabataan na edad 12-18, na hindi karapat-dapat o hindi makakuha ng pangangalaga. Sinisingil ang isang singil na $ 20 para sa bawat pagbisita ngunit maaaring mabawasan o mawala sa alinsunod sa kakayahan ng pasyente na magbayad. Ang gawaing ngipin ay ibinibigay ng mga boluntaryong dentista at mga mag-aaral ng UNLV School of Dental Medicine. Ang mga tinedyer na walang tirahan ay nakikita ng mga lisensyadong pangkalusugan sa kalusugan ng ngipin sa kalusugan isang Sabado bawat buwan.

Ang Eastern Family Medical and Dental Center ay bahagi ng Nevada Health Centers, isang pederal na kwalipikadong komunidad na hindi pangkalusugan na sentro ng kalusugan na nag-aalok ng mga serbisyo sa pag-iwas at panunumbalik ng ngipin sa lahat ng mga tao, kabilang ang mga nasa Medicaid at ang mga walang seguro o hindi nasiguro, sa pamamagitan ng iskedyul ng bayad sa pag-slide batay sa patunay ng kita.

Ayon kay Dr. Tyree Davis, direktor ng ngipin ng sentro, Kung tumutuon ka sa pag-iwas, ang mga gastos ay mas mababa kaysa sa kung tumutuon ka sa pangangalaga (emergency).

Ang tradisyunal na payo ng brushing, flossing at nakikita ang iyong dentista at hygienist ng ngipin taun-taon ay ang kinikilalang paraan upang maiwasan ang trauma ng pagkawala ng ngipin na nagreresulta mula sa mga taon ng kapabayaan.

Ang susi ay, talaga, pumunta lamang sa iyong dentista nang regular, sinabi ni Davis. Walang mas mahusay na paraan upang maiwasan ang mga emerhensiya kaysa sa regular na batayan; wala lang.

7717 bilang ng anghel

Para sa karagdagang impormasyon:

UNLV School of Dental Medicine, Shadow Lane campus, 1700 W. Charleston Blvd. Para sa mga tipanan: 702-774-2400. Mga emerhensiya: 702-774-2457 o 702-774-2458

CSN Dental Hygiene Program, 6375 W. Charleston Blvd. Para sa mga tipanan: 702-651-5510

Huntridge Teen Dental Clinic, 2100 S. Maryland Parkway, Suite 5. Para sa mga tipanan: 702-575-0866.

Eastern Family Medical and Dental Center, 2212 S. Eastern Ave., Telepono: 702-735-9334