Sinasabi ng Batas na maaaring tanggalin sa pwesto ang pangulo ng HOA

Ang Nevada Revised Statute 116.31036 ay tumutukoy sa pagtanggal ng isang direktor. Maaaring tanggalin ang isang direktor nang may dahilan o walang dahilan.

Magbasa Nang Higit Pa

Nais ng komunidad na magdagdag ng mga itinalagang espasyo sa paradahan

Sa wakas, ang pagpapalit ng parking lot sa isa na may mga itinalagang espasyo ay maaaring mangailangan ng pag-apruba ng mga may-ari ng bahay dahil ito ay maaaring mapailalim sa pagbabago ng arkitektura ng karaniwang lugar.

Magbasa Nang Higit Pa

Iminungkahing babasahin para sa HOA 101

Dapat kang makipag-ugnayan sa Nevada Real Estate Division at Community Associations Institute Chapter para sa iba pang praktikal na impormasyon sa namamahala sa mga asosasyon gayundin sa mga seminar na regular na itinuturo upang tulungan ang mga tagapamahala at mga miyembro ng board.

Magbasa Nang Higit Pa

Nai-dismiss ng Board ang mga reklamo sa Real Estate Division

Sa iyong bukas na pulong ng lupon, maaari mong sabihin na ang mga reklamo ay na-dismiss, ngunit huwag nang sabihin pa. Nanganganib kang lumabag sa pagiging kumpidensyal, lalo na kung aksidenteng natukoy ng iyong mga komento ang (mga) may-ari ng bahay.

Magbasa Nang Higit Pa

Gusto ng HOA na gawing artificial turf ang madamong lugar

Maliban kung ang iyong asosasyon ay sumusunod sa mga paghihigpit na ang karaniwang lugar ay hindi maaaring gawing turf, ang iyong lupon ng mga direktor ay maaaring pahintulutan ang conversion nang walang pag-apruba ng mga may-ari ng bahay.

Magbasa Nang Higit Pa

Mukhang hindi sinusunod ng HOA ang mga patakaran nito sa pagrenta

Maaaring imbestigahan ng Ombudsman Office ang usapin, lalo na't sinasabi mo na ang mga bahay ay ibinebenta at agad na inuupahan.

Magbasa Nang Higit Pa